Tuesday, March 26, 2013

Produk & Pasaran

Image from Google

Ianya bukan sekadar mempunyai PRODUK yang BAGUS semata-mata tetapi juga MENGETAHUI BAGAIMANA CARA untuk MELETAKKAN PRODUK itu dalam PASARAN.

Nasrul Muhaimin Ariff
Selasa, 26 Mac 2013
11.17 AM


NMA: Ada produk bagus tetapi tak match dengan pemasaran dan teknikaliti... :)