Saturday, April 13, 2013

Bendera & Jalan

Image from Google


"Bendera sudah terpasang, jalan masih berlubang".

Nasrul Muhaimin Ariff
Sabtu, 13 April 2013
9.26 AM


NMA: Tahap jalanraya di Malaysia SANGAT SANGAT SANGAT tidak memuaskan... :(